مکمل بدنسازی

بیشتر افرادی که ورزشکار هستند برای اینکه عضلاتی قوی و نیرومند داشته باشند از مکمل بدنسازی غذایی و تقویتی استفاده می کنند. مکمل های بدنسازی در انواع مختلفی مانند مکمل های غذایی، مکمل های رژیمی، مکمل های تقویتی و… وجود دارند که افراد می توانند از آنهایی که برای بدنشان مفید هستند استفاده کنند. مکمل بدنسازی در دو نوع اصل و فرع وجود دارند که در نوع اصلی آنها همه افراد می توانند از آنها مصرف کنند و فقط دوز آنها ممکن است با هم متفاوت باشد این نوع از مکمل ها دارای پروتئین های مختلف، آمینو اسید ها، و… را شامل می شود که هرکدام از آنها به قسمتی از بدن کمک می کند. 

بهترین مکمل های بدنسازی کدامند؟ 

همانطور که گفته شد مکمل های بدنسازی در نوع های گوناگونی وجود دارند و هر کدام بر قسمتی از بدن تاثیر می گذارند. در اینجا به برخی از آنها می پردازیم :

١. مکمل گینر
مکمل بدنسازی گینر یکی از مهم ترین و بهترین مکمل ها برای افراد چاق و لاغر به شمار می رود. چرا که این مکمل ها در دو نوع برای افراد وجود دارند و افراد می توانند آنها را مطابق با بدن خود مصرف کنند. 
٢. مکمل کراتین 
مکمل کراتین یکی از بهترین و محبوبترین مکمل هایی است که بیشتر ورزشکاران را به خود جذب کرده است این مکمل می تواند به افزایش عضله ها و قوی شدن آنها کمک کند. 
٣. مکمل آلانین
مکمل آلانین به انرژی از دست رفته ورزشکاران کمک می کند و انرژی آنها را بازگردانده و پروتئین زیادی برای آنها تولید می کند.